Technikum Energetyczno – Informatyczne

Podstawa programowa 2019

5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej.

Przyjęcia na postawie wyników egzaminu ósmoklasisty.

Zawody:

 

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
INF.02  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka,

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
INF03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

b) przedmioty rozszerzone: matematyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka,

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
ELE.10. Montaż  i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.


Podstawa programowa 2017

4 – letnie na podbudowie gimnazjum.

Przyjęcia na postawie wyników egzaminu gimnazjalnego.

Zawody:

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,  fizyka

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,  geografia

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.


Opis zawodów:

Technik Informatyk

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • konfigurowania i instalowania jednostek komputerowych,
 • wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi,
 • oprogramowania w różnych środowiskach systemowych,
 • programowania w prostych językach,
 • wykonywania prezentacji, stron www, montażu filmów, tworzenia grafik itp.,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży informatycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • w obsłudze informatycznej wszystkich działów gospodarki,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik informatyk może być zatrudniony jako:

 • konserwator systemu informatycznego,
 • programista,
 • administrator serwera.

Technik  Programista

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

   • tworzenia i administracji stronami WWW;
   • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
   • programowania aplikacji internetowych;
   • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
   • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
   • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
   • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

   Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

   • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
   • – przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych;
   • – przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI;
   • – przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

    Technik programista może być zatrudniony jako:

   • programista aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
   • programista systemów nadzorujących pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
   • programista aplikacji działających w środowisku WWW, np. gry internetowe,
   • programista aplikacji mobilnych np. oprogramowanie używane w telefonach komórkowych.

Technik Elektryk

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania prostych układów elektrycznych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych oraz aparatury sterującej pomiarowej i diagnozującej,
 • wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz pomiarów eksploatacyjnych i odbiorczych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży elektrycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik elektryk może być zatrudniony jako:

 • monter urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych,
 • mistrz, technik d.s. pomiarowych,
 • konserwator urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • kierownik zmiany przy:
   • montażu instalacji elektrycznych,
   • produkcji podzespołów i układów energoelektronicznych,
   • konserwacji i obsłudze urządzeń, maszyn elektrycznych oraz układów przekształtnikowych.

Technik Elektronik

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania prostych układów elektronicznych i obwodów drukowanych,
 • montowania, uruchamiania i testowania układów i urządzeń elektronicznych,
 • analizowania działania układów i urządzeń elektronicznych,
 • dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretacji otrzymanych wyników,
 • wykrywania usterek i niesprawności oraz przeprowadzania konserwacji urządzeń elektronicznych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym,
 • pisania prostych programów w jednym z języków programowania,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacji,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik elektronik może być zatrudniony jak:

 • monter urządzeń elektronicznych, teletechnicznych i automatycznych,
 • mistrz, technik d.s. pomiarowych,
 • konserwator urządzeń elektronicznych i automatycznych,
 • kierownik zmiany przy:
    • montażu układów elektronicznych, automatycznych i telekomunikacyjnych,
    • produkcji podzespołów elektronicznych,
    • konserwacji i obsłudze.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • w przedsiębiorstwach, które zajmują się instalacją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
 • przy montażu pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej,
 • w serwisach kolektorów słonecznych, pomp ciepła, pieców na biomasę
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony jako:

 • monter instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę,
 • konserwator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kierownik zmiany przy:
 • montażu instalacji solarnych, produkcji podzespołów i układów do systemów solarnych,
 • konserwacji kolektorów słonecznych oraz układów ogrzewania pompami ciepła
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close