Władze - kadencja 2022 - 2025

Prezes Tadeusz Koral
Z-ca prezesa Wiesław Regulicz
Sekretarz Ryszard Perkowski
Skarbnik Robert Spratek
Członek Wojciech Budzyński
Członek Andrzej Wac-Włodarczyk
Przewodniczący Witold Albiński
Członek Maciej Kuraś
Członek Waldemar Kozioł
Przewodniczący Henryk Niedżwiadek
Członek Józef Mrozek
Członek Michał Kasprzak

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH  IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO W LUBLINIE
ul. Długa 6,    20-346 Lublin

dla ułatwienia przy wpłatach i adresowaniu listów można używać nazwy skróconej:

STOWARZYSZENIE  ZSEN  W  LUBLINIE

Telefon: 81 744 33 14
adres mailowy: stowarzyszenie@zsen.lublin.eu

KRS: 0000420430
REGON: 061422920
NIP: 9462639474
Konto STOWARZYSZENIA:
BANK PEKAO S.A.  V Oddział w Lublinie
Nr 96 1240 1503 1111 0010 4623 6507

Skip to content