Menu
Cele projektu
Cele projektu:
- podnoszenie jakości i zwiększanie mobilności uczniów i nauczycieli
- podnoszenie jakości i zwiększanie liczby projektów pomiędzy szkołami
- wspieranie nauki języków obcych

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom ze szkół w różnych krajach europejskich, poszerzenie horyzontów i wiedzy o innych państwach, a także lepsze zrozumienie różnic i podobieństw kulturowych pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. Uczniowie naszej szkoły, dzięki udziałowi w tym projekcie, będą mieli okazję do porównania swoich szkół, poznania różnic i podobieństw, a także znalezienia przyjaciół w innych krajach europejskich.
Fakt, że szkoły po raz pierwszy realizują taki projekt na skalę europejską sprawia, że jest on bardzo ekscytującym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.