Menu
Opis projektu
     Tworząc kultury oparte na wartościach uniwersalnych możemy kształtować różne postawy młodych ludzi. Naturalną rzeczą jest, że społeczeństwa żyjące po różnych stronach granic różnią się od siebie językiem, kulturą, religią, rasą, nacją. Ponadto wszystkie te różnice ubarwiają i wzbogacają te społeczności w aspekcie kulturowym. Błędem jest myślenie, że różnice są źródłem problemów. Przeciwnie powinniśmy przeżywać nasze życie w harmonii różnic, szanować i wspierać odmienności w naszym społeczeństwie. Ponadto powinniśmy mieć świadomość, że te wszystkie różnice będą miały wpływ na naszą przyszłość. Dlatego najlepiej jest je zaakceptować i skupić się na podobieństwach. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć świat, w którym ludzie będą żyli spokojnie i szczęśliwie. Chcemy zebrać informacje o różnych krajach, ich kulturze i religii, posługując się językiem angielskim, jako wspólnym językiem komunikacyjnym. Mamy również zamiar uczyć naszych uczniów w szkole o odmiennych kulturach, stwarzając im okazję do obserwowania i zgłębiania wiedzy o innych kulturach, które mają inny język, religię i obyczajowość.
Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.