Menu
Realizacja

30 marca - 03 kwietnia 2009 r.
Zespół Szkół Energetycznych miał zaszczyt gościć, w ramach spotkania roboczego, partnerów projektu z Rumunii, Turcji, Francji, Litwy i Łotwy. W organizację spotkania zaangażowana była Dyrekcja Zespołu Szkół Energetycznych, nauczyciele, uczniowie, a także liczna grupa rodziców. Pierwszego dnia pobytu w Lublinie, 31 marca, przedstawiciele zagranicznych szkół partnerskich odwiedzili różne placówki oświatowe, od przedszkola po szkoły zawodowe oraz wyższe uczelnie. Odbyło się również spotkanie z władzami naszego miasta w osobie Pana Prezydenta Adama Wsilewskiego oraz władzami oświatowymi Panią Dyrektor Ewą Dumkiewicz - Sprawką. Pani Dyrektor zapoznała uczestników z systemem edukacji w Lublinie. Uczniowie ZSE oraz szkół partnerskich w tym dniu uczestniczyli w konkursie na wykonanie sałatki jarzynowej, której przepis znalazł się we wspólnym produkcie projektu, jakim jest książka kucharska. Degustacja sałatki i rozdanie nagród za udział w konkursie nastąpił wieczorem na wspólnej kolacji zorganizowanej w Zespole Szkól Energetycznych, gdzie serwowano również regionalne potrawy pochodzące z lubelszczyzny. Drugi dzień, 1 kwietnia, upłynął na poznawaniu rzemiosła w regionie. Uczestnicy odwiedzili słynną na całą Europę kuźnię w Wojciechowie oraz zapoznali się z historią kowalstwa w Muzeum Kowalstwa. Bardzo interesująca była także wystawa w Muzeum Złotnictwa w Kazimierzu Dolnym, gdzie można podziwiać zbiory dawnego i współczesnego złotnictwa. Trzeciego dnia, 2 kwietnia, uczestnicy spotkania odwiedzili Muzeum na Majdanku, Zamek z kaplicą Św. Trójcy oraz Katedrę Lubelską. Podsumowanie spotkania w Lublinie odbyło się w czasie kolacji w "Dworze Anna", gdzie zaproszeni zostali również partnerzy szkoły. Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, podjęto decyzje co do realizacji kolejnych działań związanych z projektem. Koordynatorzy projektu: Monika Włodarczyk i Anna Smolińska dziękują za pomoc w organizacji spotkania Dyrekcji Zespołu Szkół Energetycznych, Nauczycielom biorącym czynny udział w przyjęciu w szkole partnerów, Uczniom oraz ich Rodzicom, którzy przyjęli do swoich domów uczniów z Rumunii, Francji, Litwy i Łotwy.

Luty 2009 r.
Rozpoczęliśmy przygotowania do wystawienia inscenizacji w oparciu o wiersze: Juliana Tuwima "Lokomotywa" i Jana Brzechwy "Na straganie". uczniowie klas 3at, 3bt i 3dt samodzielnie przygotują zarówno dekorację jak i kostiumy do recytowanych wierszy w języku angielskim. Scenarzystom i aktorom życzymy powodzenia.

Styczeń - Luty 2009 r.
Wszystkie kraje partnerskie przesłały drogą mailową materiał do książki kucharskiej. Materiały te zostaną zebrane w jedną publikację. Opracowanie graficzne i wydrukowanie przygotują uczniowie klasy 2bt Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie pod kierunkiem Pani Bożeny Jarmuł. Głównymi rozdziałami "Książki Kucharskiej" będą: Przystawki, I danie, II danie oraz Deser. Polecamy tą lekturę i życzymy SMACZNEGO (POFTA BUNA, AFIYET OLSUN, BON APPETIT, GERO APETITO, LABU ESTGRIBU)

Styczeń 2009 r.
Uczniowie, klas drugich Technikum Energetycznego, przygotowali materiał do folderu na temat rzemiosła polskiego. Folder ten będzie zaprezentowany na spotkaniu roboczym w Polsce. Z podobnymi folderami przyjadą wszyscy nasi partnerzy tj. Rumuni, Turcy, Francuzi, Litwini i Łotysze. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu porówna rzemiosło w poszczególnych krajach, a może także dostrzeże wiele podobieństw?

Grudzień 2008 r.
Uczniowie Pielichowski Bartłomiej z klasy 3ct i Gorgol Sebastian z klasy 4at przystąpili do wykonania prezentacji w programie Power Point na temat literatury polskiej. Prezentacja dotyczyć będzie dzieł następujących twórców: Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredro, Sławomira Mrożka, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta. Podobne prezentacje powstają w każdym z krajów partnerskich projektu i zostaną przywiezione na spotkanie w Polsce, które odbędzie się w dniach 30.03 - 03.04.2009 r. Na spotkaniu tym parnerzy wymienią się tymi prezentacjami i będą mogli zapoznać młodzież ze swoich szkół z czołowymi nazwiskami twórców literatury kazdego z krajów.

Październik 2008 r.
W klasach 2at, 2bt i 2et został zaprezentowany folder na temat "Źródeł religii, tradycji i obrzędów" wszystkich krajów partnerskich biorących udział w projekcie. Uczniowie mieli okazję poznać tradycje związane z obrzędami zaślubin, chrzcin, pogrzebów oraz zwyczajów związanych z obchodzonymi świętami zarówno religijnymi jak i świeckimi. Obserwacje te dały im możliwość znalezienia podobieństw i różnic w przygotowywaniu i obchodzeniu tych uroczystości w poszczególnych krajach.

22 - 26.09.2008 r.
W dniach 22-26 września 2008 r delegacja naszej szkoły w składzie dyr. Włodzimierz Arciszewski, Monika Włodarczyk, Anna Smolińska, Anna Koput i Piotr Kurant oraz uczniowie: Łukasz Przysiwek (kl.3ct), Piotr Mika (kl.3dt), Konrad Kasprzak (kl.3dt), Mateusz Zając (kl.3dt), Łukasz Wyskwar (kl.2at), uczestniczyła w spotkaniu roboczym partnerów Kownie na Litwie, w ramach projektu Comenius ?Uczenie się przez całe życie. W czasie wizyty, uczestnicy ze wszystkich krajów partnerskich mogli zapoznać się z systemem edukacji na Litwie oraz z tradycjami i kulturą tego kraju, bliską nam Polakom. Podczas pobytu mieliśmy okazję podziwiać zabytki pięknego Kowna i Wilna. Uczniowie brali udział w konkursie językowym i zajęli I miejsce w kategorii prezentacji piosenki. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu miała okazję na nawiązanie kontaktów z kolegami z innych krajów. Wizyta upłynęła w bardzo miłej atmosferze, a podjęte działania przyczynią się do dalszej ścisłej współycie?.

04 - 08 maja 2008 r.
W dniach 4-8 maja 2008 r delegacja naszej szkoły w składzie dyr. Włodzimierz Arciszewski, Panie Monika Włodarczyk i Anna Smolińska oraz uczniowie Sebastian Gorgol kl. 3at, Marcin Łapa kl. 2bt i Tomasz Mitura kl. 2bt, uczestniczyła w spotkaniu roboczym partnerów w Istambule, w Turcji, w ramach projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie". W czasie wizyty uczestnicy ze wszystkich krajów partnerskich mogli zapoznać się z systemem edukacji w Turcji. Podczas pobytu nie zabrakło także czasu na spędzenie kilku godzin w zabytkowej części Istambułu. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję podziwiać kościół Hagia Sofia z VI w., Błękitny Meczet z XVII w., Pałac Topkapi, podziemną czerpnię wody, a także słynny Wielki Bazar. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu zawiązali przyjaźnie z młodzieżą z innych krajów, co mamy nadzieję zaowocuje częstymi kontaktami w przyszłości.Wizyta upłynęła w bardzo miłej atmosferze, a podjęte działania przyczynią się do dalszej ścisłej współpracy.

Marzec - kwiecień 2008 r.
Grupa uczniów oraz nauczycieli przygotowała nagranie 5 piosenek do wspólnej płyty, która ma być zaprezentowana w czasie wizyty roboczej w Turcji. Na płycie znalazły się następujące utwory: "Hymn Polski", :Oda do radości", piosenka ludowa "Szła dzieweczka do laseczka", piosenka pop "Kołysanka dla nieznajomej" oraz piosenka hip-hopowa skomponowana i wykonana przez uczniów naszej szkoły.

Luty - marzec 2008 r.
Wszystkie kraje partnerskie przygotowały broszury o swoich szkołach, miejscowościach i krajach oraz prezentacje w programie Power - Point z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (z opcją audio). Broszury zostały zaprezentowane w formie wystawy i na godzinach wychowawczych, zaś z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi uczniowie mieli okazję zapoznać się na zajęciach w salach komputerowych.

04 - 08.02.2008 r.
Delegacja naszej szkoły w składzie dyr. Włodzimierz Arciszewski, z-ca dyr. Elżbieta Telecka - Hetman, koordynator Monika Włodarczyk oraz Anna Smolińska i Anna Kryj, uczestniczyła w spotkaniu roboczym partnerów we Francji, w miejscowości Vesoul, w ramach projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie". Podczas kilkudniowego pobytu wszyscy przedstawiciele szkół partnerskich mieli okazję zapoznać się z systemem edukacji we Francji i odwiedzić różne placówki oświatowe, od przedszkola aż do szkół ogólnokształcących i zawodowych.
Podczas pobytu nie zabrakło także czasu na spędzenie kilku godzin w odległym o 40 km od Vesoul, Besançon, gdzie wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać zabytki i historię tego pięknego miasta.Wizyta upłynęła w bardzo miłej atmosferze, a wspólne dyskusje i podjęte działania przyczynią się do dalszej owocnej współpracy.

12.11.2008 r
Pierwsze spotkanie szkół partnerskich miało miejsce w Rumunii od 5 do 9 listopada 2007. Niestety ze względów formalnych nasza szkoła nie mogła wziąć w nim udziału. Na następne spotkanie , które planowane jest od 4 do 8 lutego 2008 we Francji na pewno pojedziemy.

Więcej informacji o tym spotkaniu można znaleźć na stronie projektu
Link Projektu

Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.