Menu
Harmonogram działań

Przewidywany okres

Opis działań

Październik 2007

Założenie strony internetowej projektu, która będzie stale aktualizowana przez wszystkich partnerów (na platformie współpracy i forum dyskusyjnym).

Październik – listopad 2007

Przygotowanie folderu z prezentacją szkoły, społeczności szkolnej (wraz ze zdjęciami) i rysem historycznym kraju; wysłanie folderu do partnera  z Turcji.

Grudzień2007

Przygotowanie wspólnego folderu na bazie prezentacji i przesłanie go wszystkim partnerom.

Styczeń - luty 2008

Dyskusje w klasie na temat folderu, zorganizowanie wystawy.

Styczeń – luty 2008

- Przygotowanie prezentacji w programie Power – Point  z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (z opcją audio); wysłanie jej do wszystkich partnerów.

- Przygotowanie płyty CD ze znanymi pieśniami danego kraju (hymn narodowy, tradycyjne piosenki)  oraz  przygotowanie wersji „Ody do radości” w języku ojczystym.

- Przesłanie płyt do szkoły koordynującej w celu stworzenia wspólnego nagrania i wielojęzykowej wersji „Ody do radości”. 

Marzec 2008

Zaprezentowanie w klasach materiałów otrzymanych od wszystkich partnerów oraz wspólnej płyty przesłanej przez szkołę koordynującą.

Marzec – maj 2008

Przygotowanie materiałów do broszury z prezentacją żródeł rekligii, religijnych i świeckich tradycji świątecznych, a także obrzędów (narodziny, ślub,  pogrzeb).

Czerwiec – lipiec 2008

Wydanie broszury i przesłanie do partnerów.

Wrzesień 2008

Dyskusje w klasach na temat broszur.

Wrzesień – październik 2008

Zebranie materiałów do wspólnej książki kucharskiej, przypisy i zdjęcia różnych potraw, przesłanie materiałów do partnera z Bułgarii.

Listopad 2008

Przygotowanie wspólnej książki kucharskiej ; wysłanie ich do wszystkich partnerów.

Grudzień 2008

Dyskusje w klasach na temat różnych sposobów gotowania i przepisów, próbowanie różnych potraw.

Grudzień2008, styczeń 2009

Przygotowanie prezentacji Power – Point z literatury - dwóch najważniejszych powieściopisarzy, poetów, dramaturgów z dwoma najważniwjszymi dziełami. Omówienie dwóch powieści, dwóch sztuk i dwóch wierszy przetłumaczone na język angielski. Wysłanie ich do wszystkich partnerów.

Luty 2009

Dyskusja w klasach na temat literatury w każdym kraju.

Luty – marzec 2009

Przygotowanie sztuki teatralnej  w języku angielskim, sfilmowanie przedstawienia i przesłanie filmu do partnera z Litwy; sztuka zostanie zaprezentowana na spotkaiu finałowym.

Marzec 2009

Opracowanie statystyczne wyników ankiety przy pomocy oprogramowania Sphinks; przesłanie wyników do wszystkich partnerów.

Kwiecień – maj 2009

Przygotowanie broszury na temat sztuki i rzemiosła w danym kraju (prezentacje, obrazy); wysłanie do wszystkich partnerów.

Maj 2009

Dyskusja w klasach na temat broszur o sztuce i rzemiośle.

Maj 2009

Przygotowanie wspólnej płyty DVD lub kasety video ze sfilmowanymi sztukami teatralnymi; wręczenie ich każdemu partnerowi podczas ostatniego spotkania.

Czerwiec 2009

Dyskusja w klasach na temat nagrań sztuk teatralnych.

Czerwiec – lipiec 2009

Wnioski końcowe projektu.

Lipiec 2009

Raport końcowy projektu.

Czerwiec – lipiec 2009

Uaktualnienie strony internetowej projektu.

 

Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.