Menu
Galeria
Zdjęcia z Łotwy (11-15.05.2009 r.)

Zdjęcia z wizyty w Polsce (30 marca - 03 kwietnia 2009r.)

Zdjęcia z prezentacji folderu dot. źródeł religii, tradycji i obrzędów (październik 2008r.)

Zdjęcia z Litwy (22-26.09.2008 r.)

Zdjęcia z Turcji (04-08.05.2008 r)

Zdjęcia z nagrań piosenek (marzec - kwiecień 2008 r.)

Zdjęcia z prezentacji broszury o krajach partnerskich (luty - marzec 2008 r.)

Zdjęcia z Francji (04 - 08.02.2008 r.)

Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.