Menu
Produkty projektu

1.Strona internetowa wszystkich partnerów

2.Prezentacje szkół, społeczności szkolnych (wraz ze zdjęciami) i rysem historycznym krajów partnerskich

3. Prezentacje w programie Power Point z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (z opcją audio)

4. Znane pieśni krajów partnerskich

5. Broszura z prezentacją żródeł rekligii, tradycji świątecznych, a także obrzędów

6. Książka kucharska

Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.