Menu
Witamy

"Szanowanie różnic i docenianie podobieństw"

Projekt o powyższym tytule powstał w ramach programu edukacyjnego UE - Comenius. Celem projektu jest wzajemne poznawanie tradycji i kultury państw uczestniczących oraz wzbogacenie doświadczeń w zakresie edukacji.

Koordynatorem projektu jest szkoła rumuńska - GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CAVNIC

Szkoły partnerskie biorące udział w projekcie:
Aby strona działała poprawnie nalezy zainstalować bezpłatne oprogramowanie:

- Adobe Flash Player
- Adobe Shockwave Player
- Java


Strona internetowa wszystkich partnerów

Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.