Menu
Zdjęcia z nagrań piosenek

Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.