Menu
Prezentacje
Prezentacje w programie Power Point z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (z opcją audio):

- Francja
- Litwa
- Łotwa
- Polska
- Rumunia
- Turcja
Autorzy: Marcin Łapa & Tomasz Mitura. Opieka merytoryczna: Anna Smolińska i Piotr Kurant.