·         Do pobrania dokumenty dotyczące rekrutacji do projektu:

o    Regulamin uczestnictwa w projekcie

o    Deklaracja zgłoszenia szkoły do projektu

o    Formularz zgłoszenia ucznia do projektu

- uczeń nie ukończył 18 roku życia

- uczeń ukończył 18 lat

o    Formularz zgłoszenia listy uczniów na zajęcia

o    Wzornik dokumentów

o    Regulamin rekrutacji na feryjne kursy w ROP.

o    Karta rekomendacji ucznia na kurs zaawansowany.

o    Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu.

o    Streszczenie kursów w ROP Lublin.

o    Karta kwalifikacyjna na obóz w Ełku