Lista szkół z województwa lubelskiego uczestniczących w projekcie:

L.p.

Województwo

Nazwa szkoły

miejscowość

1

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące im. Batolionów Chłopskich w Adamowie

Adamów

2

lubelskie

I Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

3

lubelskie

II Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

4

lubelskie

III Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

5

lubelskie

Technikum Nr 1 w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

6

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju

Biłgoraj

7

lubelskie

Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju

Biłgoraj

8

lubelskie

II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Chełm

9

lubelskie

Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 2 w Chełmie

Chełm

10

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie

Dęblin

11

lubelskie

Technikum Informatyczne w Dęblinie

Dęblin

12

lubelskie

II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie

Lubartów

13

lubelskie

II Liseum Ogólnokształcące im. Zamoyskiego w Lublinie

Lublin

14

lubelskie

IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Lublin

15

lubelskie

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie

Lublin

16

lubelskie

SOSW dla Dzieci i Młodziezy Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

Lublin

17

lubelskie

Technikum Energetyczno-Informatyczne w Lublinie

Lublin

18

lubelskie

Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3 w Lublinie

Lublin

19

lubelskie

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

Lublin

20

lubelskie

XII Liceum Ogólnokształcace w Lublinie

Lublin

21

lubelskie

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

Lublin

22

lubelskie

I Liceum im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej

Łęczna

23

lubelskie

Technikum w Zespole Szkól nr 1 w Łęcznej

Łęczna

24

lubelskie

I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie

Łuków

25

lubelskie

Zespół Szkól Nr 3 w Łukowie

Łuków

26

lubelskie

Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie

Łuków

27

lubelskie

Zespół Szkół Nr 4 – IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie

Łuków

28

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu Podlaskim

Międzyrzec Podlaski

29

lubelskie

Technikum Ekonomiczne w Międzyrzeczu Podlaskim

Międzyrzec Podlaski

30

lubelskie

Technikum Informatyczne w Międzyrzeczu Podlaskim

Międzyrzec Podlaski

31

lubelskie

Technikum Logistyczne w Międzyrzeczu Podlaskim

Międzyrzec Podlaski

32

lubelskie

Technikum Spedycyjne w Międzyrzeczu Podlaskim

Międzyrzec Podlaski

33

lubelskie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzeczu Podlaskim

Międzyrzec Podlaski

34

lubelskie

Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie

Nałęczów

35

lubelskie

ZS Nr 2 Liceum Ogólnoksztłcące im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

Nałęczów

36

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące w Niemcach

Niemce

37

lubelskie

Technikum w Niemcach

Niemce

38

lubelskie

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Okszowie

Okszów

39

lubelskie

I lIceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

Radzyń Podlaski

40

lubelskie

I lIceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskeij-Curie w Rykach

Ryki

41

lubelskie

Technikum Informatyczne w Rykach

Ryki

42

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Siedliszczach

Siedliszcze

43

lubelskie

I lIceum Ogólnokształcące im. W.Broniewskiego w Świdniku

Świdnik

44

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Wisznice

45

lubelskie

Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Włodawa

46

lubelskie

Technikum we Włodawie

Włodawa

 UWAGA !!!

Lista szkół nie jest zamknięta. Każda szkoła chcąc przystąpić do projektu powinna pobrać i wypełnić Deklaracja zgłoszenia szkoły do projektu .

Następnie deklarację trzeba wysłać na adres:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !