Fachowcy jutra

Pierwsza grupa uczniów w zawodzie technik informatyk  rozpoczęła staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Fachowcy jutra” nr: RPLU.12.04.00-06-0043/19 dla uczniów/uczennic Technikum Energetyczno – Informatycznego   zgodnie z przepisami art. 121 a Ustawy Prawo Oświatowe. Nasi uczniowie będą odbywali  staż uczniowski w firmach na terenie Lublina  w 
Czytaj więcej
Rekrutacja uczestników na staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Fachowcy jutra” nr: RPLU.12.04.00-06-0043/19 w Technikum Energetyczno – Informatycznym przeprowadzona została w terminie od 28.05.2021 do 21.06.2021 w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Rekrutacja opierała się na ogólnych zasadach rekrutacyjnych zawartych w 
Czytaj więcej
  Rozpoczynamy rekrutację do udziału stażach uczniowskich w projekcie „Fachowcy jutra” realizowanego przez Gminę Lublin w okresie od 01.09.2020 r. do 13.12.2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 12.4 
Czytaj więcej
Od października br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 – Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, rozpoczynamy realizację projektu „Fachowcy jutra”.
Czytaj więcej
Skip to content