Lubelska Wyżyna Specjalistów

W ramach Zadania 4. Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy kolejna grupa uczniów zawodach technik elektryk i technik elektronik  ukończyła zajęcia  realizowane w ramach projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę Lublin współfinansowanego ze środków Unii 
Czytaj więcej
W ramach Zadania 4. Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy kolejna grupa uczniów zawodach technik elektryk  ukończyła zajęcia  realizowane w ramach projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę Lublin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Czytaj więcej
Druga grupa uczniów w zawodach technik elektryk i technik elektronik  rozpoczęła staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę Lublin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 12.4 Kształcenie 
Czytaj więcej
Pierwsza grupa uczniów w zawodach technik elektryk i technik elektronik  rozpoczęła staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę Lublin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 12.4 Kształcenie 
Czytaj więcej
Rozpoczynamy rekrutację do udziału w stażach uczniowskich w projekcie „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę Lublin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; Projekt nr RPLU.12.04.00-06-0042/19. Projekt skierowany jest 
Czytaj więcej
Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na zajęcia w projekcie „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę Lublin w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; Projekt nr RPLU.12.04.00-06-0042/19. Projekt 
Czytaj więcej
Pierwsza grupa uczniów w zawodzie technik elektryk i technik elektronik rozpoczęła staże uczniowskie dla uczniów/uczennic Technikum Energetyczno – Informatycznego  zgodnie z przepisami art. 121 a Ustawy Prawo Oświatowe. Nasi uczniowie będą odbywali  staż uczniowski w firmach na terenie Lublina i województwa lubelskiego w okresie  02.08.2021r. 
Czytaj więcej
Pierwsza grupa uczniów w zawodzie technik elektryk i technik elektronik rozpoczęła staże uczniowskie dla uczniów/uczennic Technikum Energetyczno – Informatycznego  zgodnie z przepisami art. 121 a Ustawy Prawo Oświatowe. Nasi uczniowie będą odbywali  staż uczniowski w firmach na terenie Lublina i województwa lubelskiego w okresie  05.07.2021r. 
Czytaj więcej
Rekrutacja uczestników na staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” nr: RPLU.12.04.00-06-0042/19 w Technikum Energetyczno – Informatycznym przeprowadzona została w terminie 28.05.2021 – 17.06.2021 w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Rekrutacja opierała się na ogólnych zasadach rekrutacyjnych zawartych w 
Czytaj więcej
Rozpoczynamy rekrutację do w stażach uczniowskich w projekcie „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę Lublin w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; Projekt 
Czytaj więcej
Skip to content