Przejdź na zawodowstwo

28 listopada bardzo liczna grupa uczniów wraz z nauczycielami wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”, realizowany w Zespole Szkół Energetycznych od maja 2017 r. do września 2019 r. Był on współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 
Czytaj więcej
KOMUNIKAT WS. ROZLICZENIA STAŻY i DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO w projekcie „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”
Czytaj więcej
Informujemy o aktualizacji regulaminu projektu oraz nowych wzorach dokumentów rekrutacyjnych.
Czytaj więcej
W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego będzie realizowany projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
Czytaj więcej
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.
Czytaj więcej
Informujemy o rozpoczęciu zajęć w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”  zajęcia dodatkowe  Akademia ECDL prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.
Czytaj więcej
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na zajęcia dodatkowe  Akademia ECDL w projekcie „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” informujemy, że  uczniowie którzy złożyli formularze aplikacyjne udziału w  projekcie zostali zakwalifikowani do udziału zajęciach dodatkowych Akademia ECDL.
Czytaj więcej
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.
Czytaj więcej
Szanowni Państwo. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie z dniem 01.05.2017 r. rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Czytaj więcej
Skip to content