Szkoła Policealna Nr 7

2 – letnia na podbudowie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum uzupełniającego lub technikum uzupełniającego.

Przyjęcia na postawie konkursu świadectw.

Zawody:

a)kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 Absolwenci szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskują tytuł technika.

Technik Informatyk

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej w zawodzie Technik Informatyk nabywają umiejętności w zakresie:

 • konfigurowania i instalowania jednostek komputerowych,
 • wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi,
 • oprogramowania w różnych środowiskach systemowych,
 • programowania w prostych językach,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży informatycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • w obsłudze informatycznej wszystkich działów gospodarki,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik Informatyk może być zatrudniony jako:

 • konserwator systemu informatycznego,
 • programista,
 • administrator serwera.
Skip to content