Technikum Energetyczno – Informatyczne

Podstawa programowa 2019

5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej.

Przyjęcia na postawie wyników egzaminu ósmoklasisty.

Zawody:

 

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
INF.02  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka,

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
INF03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

b) przedmioty rozszerzone: matematyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka,

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
ELE.10. Montaż  i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

 

Skip to content