Baza dydaktyczna

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę szkoleniową
wyposażoną w nowoczesny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne.

Posiadamy:

26 sal lekcyjnych z zapleczami

pracownie elektryczne

pracownię energoelektroniki

pracownię urządzeń i zabezpieczeń

pracownię maszyn elektrycznych

8 pracowni komputerowych

2 pracownie multimedialne

multimedialną pracownię językową

sieć komputerową Internet

2 sale gimnastyczne

salę do zajęć siłowych

zespół boisk sportowych

bibliotekę szkolną

świetlicę, radiowęzeł, bufet

gabinet lekarski i stomatologiczny

miejsca w bursie dla uczniów zamiejscowych (przy ul. Pogodnej)

Skip to content