Pierwszy konkurs on-line o zasięgu wojewódzkim– już 15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo
Z uwagi na ogłoszony stan pandemii i konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności związanych z bieżącą sytuacją zdrowotną, uprzejmie informujemy, iż ulega zmianie forma przeprowadzenia XIV Międzyszkolny Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”, objętego honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w formie testu zdalnego we wcześniej zaplanowanym terminie tj. 15.05.2020 roku.

Szczegółowy harmonogram XIV Lubelskiego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”.

9:30powitanie opiekunów i uczestników przez Pana Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Panią Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Link do spotkania został przesłany do szkół biorących udział w konkursie i opiekunów poszczególnych kwalifikacji.

 

Tura I rozpoczęcie testu godz. 10:00

technik usług fryzjerskich (AU.21),

technik budownictwa (BD.29),

technik ekonomista (AU.36),

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17),

technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16),

technik hotelarstwa (TG.13),

technik technologii drewna (AU.15).

 

Tura II rozpoczęcie testu godz. 11:00

technik spedytor (AU.31),

technik logistyk (AU.32),

technik elektronik (EE.03),

technik elektryk (EE.05),

technik informatyk (EE.08),

technik mechatronik (EE.02),

technik pojazdów samochodowych (MG.18),

technik mechanik (MG.19).

Organizacja XIV Lubelskiego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Organizatorzy:

  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Honorowy Patronat nad konkursem sprawują Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Etap II konkursu – test zawodowy dla szkolnych laureatów konkursu, zostanie

przeprowadzony w dniu 15 maja 2020 r., w formie testów zdalnych nadzorowanych przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im.
prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  w godz. 10:00-14:00.

Link do testu dla poszczególnych kwalifikacji zgłoszonych przez szkołę, uczniowie otrzymają od opiekuna szkoły wskazanego w formularzu podczas zgłaszania laureatów etapu szkolnego.

Aktywacja testu ustalona jest na określoną godzinę podaną w szczegółowym harmonogramie.

Test składa się z 40 pytań, jednokrotnej odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu 40 min.
O kolejności miejsc w danej kwalifikacji decyduje liczba zdobytych punktów, w przypadku tej samej liczby uzyskanych punktów czas rozwiązania testu.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 18.05.2020r. na stronach internetowych organizatorów. Uczestnicy, przystępując do konkursu dobrowolnie wyrażają zgodę na publikację imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronach internetowych organizatorów. Publikacja danych dotyczy laureatów i wyróżnionych w danej kwalifikacji. Brak wyrażenia zgody na publikację imienia, nazwiska oraz  nazwy szkoły jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w międzyszkolnym etapie konkursu.

Konferencja podsumowująca

Termin konferencji podsumowującej XIV Konkurs zostanie podany do wiadomości uczestników poprzez przesłanie informacji e-mail na adres szkoły i publikację na stronach organizatorów konkursu w ciągu 7 po powrocie uczniów do szkoły.

Konkurs dla nauczycieli – zadanie praktyczne przewidziane do oceny.

Opracowane przez nauczyciela lub zespół zadanie, z oznaczeniem kwalifikacji, rozwiązanie zadania i klucz oceny należy przesłać na adres e-mail zawodowy@lscdn.pl do dnia 31 maja 2020 r. W temacie wiadomości należy wpisać  „Konkurs zawodowy dla nauczycieli”.

Sponsorzy nagród w konkursie:

Marszałek Województwa Lubelskiego

Lubelski Kurator Oświaty

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Fundacja VCC

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ZSEn w Lublinie

Comments are closed.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close