Pierwszy konkurs on-line o zasięgu wojewódzkim z wykorzystaniem Office 365

W dniu 15.05.2020 r. grupa 216 uczniów klas technicznych z 28 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.
Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną etap regionalny odbywał się w formie testu zdalnego on-line. Konkurs był pierwszym konkursem zdalnym realizowanym w województwie lubelskim na skalę powyżej 200 osób. Testy przygotowano w aplikacji Forms wchodzącej w skład Office 365.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło około 1319 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 243 uczniów, 81 zespołów reprezentujących 28 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 15 kwalifikacjach. Do konkursu przystąpiło 216 uczniów. Ukończyło test z pozytywnym rezultatem 177 uczniów co stanowi 82% uczestników. W 100% przesłali testy technik logistyk, technik mechanik, technik technologii drewna, powyżej 90% technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, 83% technik spedytor, technik elektryk, 78-75% technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik mechatronik, 61% technik pojazdów samochodowych, 50% technik elektronik.

O godz. 9:30 nauczyciele i uczniowie spotkali się wspólnie na uroczystym rozpoczęciu, które z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odbyło się z wykorzystaniem oprogramowania do komunikacji zdalnej Teams będącego jedną z aplikacji Office 365 firmy Microsoft.

O godz. 10:00 rozpoczęła się  pierwsza tura konkursu, w której wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodach technik usług fryzjerskich (AU.21), technik budownictwa (BD.29), technik ekonomista (AU.36), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17), technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16), technik hotelarstwa (TG.13), technik technologii drewna (AU.15).

O  godz. 11:00 rozpoczął się etap regionalny dla uczniów kształcących się w zawodach

technik spedytor (AU.31), technik logistyk (AU.32), technik elektronik  (EE.03), technik elektryk (EE.05), technik informatyk (EE.08), technik mechatronik (EE.02), technik pojazdów samochodowych (MG.18), technik mechanik (MG.19).

Etap międzyszkolny swoją obecnością zaszczycili:
Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
Pani Edyta Migałka, dyrektor ds. komunikacji Fundacji VCC,

Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
Pani Ewa Dębska, doradca metodyczny, nauczyciel LCKZiU w Lublinie,
Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny, nauczyciel ZSEn w Lubinie,
nauczyciele i młodzież ze szkół woj. lubelskiego.

Za organizację techniczną odpowiedzialni była komisja konkursowa składająca się z  nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Zespołu Szkół Budownictwa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, doradcy metodyczni przedmiotów zawodowych informatycznych i mechanicznych.

Uczestnicy konkursu wysłuchali informacji w jaki sposób mogą certyfikować umiejętności informatyczne  oraz  umiejętności zawodowe uzyskując liczące się na rynku pracy certyfikaty ECDL i VCC.

W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 66 laureatów i 34 wyróżnionych.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kwalifikacjach:

Technik technologii drewna  AU.15
I miejsce
Jacek Szymański, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
Mateusz Naja, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Technik usług fryzjerskich AU.21
I miejsce
Iwona Kurowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Aleksandra Wiącek, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II miejsce
Patrycja Nowacka, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

III miejsce
Karolina Kowalska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
wyróżnienie
Amanda Numrych, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Dominika Fiedurek , Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Technik spedytor AU.31
I miejsce
Wiktoria Skrzyńska, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
II miejsce
Sylwia Bartuzi, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

III miejsce
Sebastian Mazurek, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Klaudia Chołaj, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Technik logistyk AU.32
I miejsce
Varvara Demennikova, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza  w Kazimierzu Dolnym
II miejsce
Filip Mazur, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,

Katarzyna Popiołek, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

Paulina Barszcz, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

Rudzińska Katarzyna, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

III miejsce
Radosław Cabaj, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Maryan Paranyuk, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Technik ekonomista AU.36
I miejsce
Natalia Rusa, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
II miejsce
Nadia Synia, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie

III miejsce
Weronika Styczyńska, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Aleksandra Kostek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w  Biłgoraju
wyróżnienie
Sylwia Wójcik, Zespół Szkół Zawodowych nr 2  im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

Krzysztof Kalenik, Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Helena Walkowska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Paulina Tomczyk, Zespół Szkół Ekonomicznych  im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Agata Łączka, Zespół Szkół Ekonomicznych  im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Natalia Biała, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.17
I miejsce
Nazarii Dudchyk, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
Bartosz Bomba, Zespół Szkół Zawodowych Nr. 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
III miejsce
Michał Włosek, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Technik budownictwa BD.29
I miejsce
Dominika Lisowaska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
II miejsce
Gabriela Staniak, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

III miejsce
Kacper Stasiak, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

wyróżnienie

Krzysztof Bartoś, Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Puławach

Patryk Madoń, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej

Marek Bryczek, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

Katarzyna Cieślak, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Karol Kępa, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Technik elektronik EE.03
I miejsce
Patryk Mazurek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

II miejsce
Hubert Pawelec, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
III miejsce
Adrian Wryszcz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Technik elektryk EE.05
I miejsce
Filip Szado, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Radosław Świątecki, Zespół Szkół Technicznych w Puławach

Hubert Tusiński, Zespół Szkół Technicznych w Puławach

Piotr Sochaj, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
II miejsce
Piotr Zawadzki, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

III miejsce
Piotr Typiński, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Przemysław Szpyt, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
wyróżnienie
Patryk Skrzypczak, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F.Zwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej

Technik informatyk EE.08
I miejsce

Bartłomiej Duda, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Szymon Gmyz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Albert Pacocha, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach

Daniel Pacocha, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach

II miejsce

Paweł Pieczykolan, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Bartłomiej Kulikowski, Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

 III miejsce

Patryk Sola – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 
wyróżnienie
Maciej Gwardziński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie

Kacper Czarnecki, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Gabriel Struk,  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej

Mateusz Fedor,  Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lublin

Ihor Dakhnovskyi, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie

Patryk Gański , Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Jakub Dziadosz, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Technik mechatronik EE.02
I miejsce
Adam Bździuch, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II miejsce
Konrad Ostrowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III miejsce
Aleksander Ciskał, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
wyróżnienie
Marcin Siliwoniuk , Zespół Szkół Zawodowych nr2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej

Marek Fenert, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Grzegorz Paluch, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Aron Chruścicki, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Michał Skrzypczak, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik pojazdów samochodowych MG.18
I miejsce
Jakub Żołynia, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
II miejsce
Jacek Bezłada, Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim
Łukasz Duk, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

III miejsce
Patryk Rosiński, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

wyróżnienie
Tobiasz Drozdowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Klaudiusz Skindzier, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Technik mechanik MG.19
I miejsce
Jakub Kłos, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublinie
II miejsce
Jakub Okoń, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublinie

III miejsce
Michał Pawusiak, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Paweł Suchora, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

wyróżnienie
Marcin Bienias, Zespół Szkół nr. 2 Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Krzysztof Michalski, Zespół Szkół nr. 2 Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Puławach

Technik hotelarstwa TG.13
I miejsce
Marianna Berbecka, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim

Wiktoria Oleszczak,  Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim

II miejsce

Karolina Superson, Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskiem

Aleksandra Serenda, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
III miejsce
Adrianna Arent, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Patrycja Pełka, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
wyróżnienie
Żaklina Gergella, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Klaudia Szubartowicz , ZSP im. Jana Pawła 2 w Radzyniu Podlaskim

Klaudia Szymczak, Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Zawodowych  w Dęblinie

Aleksandra Kosik, Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

Technik żywienia i usług gastronomicznych TG.16
I miejsce
Piotr Rolak, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Imienia Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II miejsce
Karolina Wdowiak, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
Paulina Walaszek, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Hubert Sobich, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

wyróżnienie

Bartosz Urbanek, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

Uroczyste podsumowanie konkursu, odbędzie się w Auli  Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A po wznowieniu funkcjonowania szkół i uczelni wyższych.

Comments are closed.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close