PKP Intercity honorowym patronem i sponsorem nagród dla laureatów Olimpiady Zawodowej

W dniu 24.11.2023 r. Pani Dyrektor Anna Smolińska oraz inni organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” podpisali porozumienie z PKP Intercity. W ramach porozumienia PKP Intercity objęło Olimpiadę honorowym patronatem i będzie sponsorem nagród dla laureatów Olimpiady w zawodzie technik transportu kolejowego (TKO.08).
Porozumienie zostało podpisane w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, w ramach obchodów Dnia Kolejarza.
PKP Intercity reprezentowała Pani Marzena Orzoł, ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity
Organizatorów Olimpiady reprezentowali:
• Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. uczelni, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
• Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych
im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili
• Pan Mirosław Jarosiński, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
• Pani Ewa Podkańska, starszy wizytator, Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lubelskiego Kuratorium Oświaty
• Pan Jacek Misiuk, zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny, nauczyciel ZSEn
Szkołę współpracującą z PKP Intercity reprezentowała
• Pani Anna Wawruch-Lis, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zdjęcia Artem Paraskun SAF PL
https://pollub.pl/rekrutacja/aktualnosci/rozpoczecie-wspolpracy-w-zakresie-ogolnopolskiej-olimpiady-zawodowej—rok-przed-dyplomem-909.html

Poprzedni wpis

Następny wpis

Comments are closed.
Skip to content