Podsumowanie projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces 11

unia europejska

28 listopada bardzo liczna grupa uczniów wraz z nauczycielami wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”, realizowany w Zespole Szkół Energetycznych od maja 2017 r. do września 2019 r. Był on współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt objął swoim wsparciem uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Udział w projekcie był szansą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji popartych certyfikatami instytucji zewnętrznych. Realizacja projektu obejmowała następujące działania: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, umożliwiające usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zawodowych, wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
Pani Dyrektor Anna Smolińska, która prowadziła konferencję, przedstawiła zebranym dane dotyczące przebiegu projektu, w czasie którego w Technikum Energetyczno-Informatycznym zrealizowano w ramach zadania 1 „Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów:
• w 2017 r. staże dla 108 uczniów, w dwóch turach: w lipcu i sierpniu. Każdy z uczniów uczestniczył w 150 godzinach staży. W ramach staży uczniowie uzyskali stypendia stażowe oraz zwrot kosztów przejazdów. W realizacji staży zaangażowanych było łącznie 11 firm.
• w 2018 r. staże dla 111 uczniów, w dwóch turach: w lipcu i sierpniu. Każdy z uczniów uczestniczył w 150 godzinach staży. W ramach staży uczniowie uzyskali stypendia stażowe oraz zwrot kosztów przejazdów. W realizacji staży zaangażowanych było łącznie 14 firm.
• w 2019 r. staże dla 114 uczniów, w dwóch turach: w lipcu i sierpniu. Każdy z uczniów uczestniczył w 150 godzinach staży. W ramach staży uczniowie uzyskali stypendia stażowe oraz zwrot kosztów przejazdów. W realizacji staży zaangażowanych było łącznie 19 firm.

W ramach zadania 2 „Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych” zostało zrealizowane wsparcie:
• Studia podyplomowe w zakresie „Administrowanie sieciami komputerowymi”
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Auto-CAD
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Tworzenie stron www w języku PHP
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: SQL język obsługi baz danych
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Spawanie metodą MAG
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Szkolenie w firmie HEWALEX
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Podstawowe szkolenia Akademii Falowników
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Programowanie sterowników logicznych
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Tworzenie aplikacji Java na platformę Android
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Tworzenie aplikacji Java na platformę Android
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Programowanie w języku Python
• Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie: Obsługa serwerów w systemie Linux

W ramach zadania 5 „Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy” przeprowadzono zajęcia i egzaminy dla 151 grup w łącznym wymiarze 4841,5 godziny. W zajęciach wzięło udział 426 uczniów.

W ramach zadania 6 „Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych” zostało zrealizowane wsparcie w postaci zakupienia i przekazania wyposażenia pracowni przez Gminę Lublin.
Uczniowie – beneficjenci projektu otrzymali świadectwa i certyfikaty potwierdzające udział w projekcie i zdobycie odpowiednich kwalifikacji, które z pewnością w przyszłości zwiększą ich szanse na rynku pracy.

Comments are closed.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close