Rekrutacja do udziału w stażach uczniowskich

Rozpoczynamy rekrutację do udziału stażach uczniowskich w projekcie „Fachowcy jutra” realizowanego przez Gminę Lublin w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; Projekt nr RPLU.12.04.00-06-0043/19.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk a jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych uczniów.

Rekrutacja do udziału w stażach uczniowskich:

Realizacja staży uczniowskich będzie odbywała się w okresie wakacyjnym, tj.: lipiecsierpień 2021 roku – czas trwania stażu 150 godzin.

Do udziału w stażach mogą zgłaszać się osoby spełniające następujące kryteria formalne:

  • uczestnik jest uczniem/uczennicą szkoły
  • uczestnik mieszka w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczy się na terenie województwa;
  • uczestnik wyraża dobrowolną chęć udziału w stażu uczniowskim;
  • uczestnik posiada podstawy wiedzy teoretycznej w danym zawodzie;

Podstawą naboru jest złożenie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów aplikacyjnych:

  • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy;
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o spełnieniu kryteriów grupy docelowej;
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

Dokumenty aplikacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły w dniach od 01.06.2021 – 04.06.2021 r. w godzinach 10:20 – 13:30.

 W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż zaplanowano miejsc pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W następnej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są:

– w siedzibie szkół biorących udział w projekcie oraz

– w Biurze Projektu: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39.

 

Regulamin uczestnictwa w stażach uczniowskich.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Comments are closed.
Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close