Rekrutacja do udziału w stażach zawodowych w projekcie „Przejdź na zawodowstwo…”

unia europejska

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.

Rekrutacja do udziału w stażach zawodowych:

Realizacja staży zawodowych będzie odbywała się w okresie wakacyjnym, tj.: VII – VIII 2017r. czas trwania stażu 150 godzin.

Do udziału w stażach mogą zgłaszać się osoby spełniające następujące kryteria formalne:

  • uczestnik jest uczniem/uczennicą szkoły
  • uczestnik mieszka w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczy się na terenie województwa;
  • uczestnik wyraża dobrowolną chęć udziału w praktykach lub stażach;
  • uczestnik posiada podstawy wiedzy teoretycznej w danym zawodzie;

Podstawą naboru jest złożenie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów aplikacyjnych:

  • Formularza zgłoszeniowego;
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  • Oświadczeń uczestnika projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz utrwalania i rozpowszechniania wizerunku;
  • Opinia nauczyciela dotycząca posiadania podstaw wiedzy teoretycznej w danym zawodzie pozwalającej na odbycie praktyki lub stażu.

Podstawę naboru stanowi opinia nauczyciela dotycząca posiadania podstaw wiedzy teoretycznej w danym zawodzie pozwalającej na odbycie praktyki lub stażu

Dokumenty aplikacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły- decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż zaplanowano miejsc na praktyki zawodowe lub staże i zajęcia dodatkowe pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W następnej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są:

–           w siedzibie szkół biorących udział w projekcie oraz

–           w Biurze Projektu: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 12

Comments are closed.
Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close