Rekrutacja zajęć Akademia ECDL w projekcie „Przejdź na zawodowstwo…”

unia europejska

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

Akademia ECDL B3 – przetwarzanie tekstów;

Akademia ECDL S1 – użytkowanie baz danych

Do udziału w zajęciach dodatkowych mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria formalne:

  • uczestnik jest uczniem/uczennicą szkoły
  • uczestnik mieszka w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczy się na terenie województwa;
  • uczestnik wyraża dobrowolną chęć udziału w zajęciach;.

Podstawą naboru jest złożenie wypełnionych i własnoręcznie  podpisanych dokumentów aplikacyjnych:

  • Formularza zgłoszeniowego;
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  • Oświadczeń uczestnika projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz utrwalania i rozpowszechniania wizerunku;

Dokumenty aplikacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż zaplanowano na zajęcia dodatkowe pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W następnej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są:

–           w siedzibie szkół biorących udział w projekcie oraz

–           w Biurze Projektu: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 12

Comments are closed.
Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close