Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024

L.p. Nazwisko i imię przewodniczącego Rady Oddziałowej Funkcja w Radzie Rodziców
1 Kuczmara Marta Przewodnicząca Rady Rodziców
2 Brzozowski Daniel Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
3 Rosiak Joanna Sekretarz
4 Pizoń Sylwia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5 Indulska Anna Członek Komisji Rewizyjnej
6 Ciesielska Agnieszka Członek Komisji Rewizyjnej
Skip to content