Struktura roku szkolnego

Struktura roku szkolnego 2023/2024

Czas trwania roku szkolnego

 • początek roku szkolnego – 04.09.2023.
 • I semestr 01.09.2023r. – 15.12.2023r.
 • II semestr 18.12.2023r. – 21.06.2024r.
 • praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Energetyczno – Informatycznego
  • 02-27.10.2023 r. klasy 4 (4at, 4bt, 4ct, 4dt, 4et),
  • 26.02-22.03.2024r. klasy 3 (3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et, 3ft)
 • zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26.04.2024 r.
 • zakończenie roku szkolnego – 21.06.2024 r.

Przerwy w nauce

 • zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2023 r.
 • ferie zimowe – 29.01.2024 – 11.02.2024 r. – wg. rozp. MEN
 • wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 – 02.04.2024 r.
 • dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 01.11.2023r. | 01.05.2024r. | 03.05.2024r. | 30.05.2024r.
 • dodatkowe dni wolne wg.rozp.MEN :
  02.05.2024 r.
  07.05.2024 r (matura)
  08.05.2024r. (matura)
  09.05.2024r. (matura)
  31.05.2024r.

 

 • Egzamin maturalny – 07.05.2024 – 24.05.2024r.
 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – zgodnie z harmonogramem,
 • Spotkania rodziców z wychowawcami a następnie konsultacje z nauczycielami
  11 września 2023 r.| 29 listopada 2023 r.| 03 kwietnia 2024 r.| 28 maja 2024 r.
 • Konsultacje z nauczycielami: 18 października 2023 r.| 28 lutego 2024 r.
Skip to content