Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy klasy 4ct Technikum – Energetyczno Informatycznego

Agnieszka Jankowska uczennica klasy 4 ct kształcąca się w zawodzie technik programista otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/23. Wyróżnienie jest tym większe, że stypendium to przyznawane jest tylko jednej osobie, która w klasyfikacji rocznej uzyskała promocję z wyróżnieniem i jednocześnie najwyższą średnią ocen w całej szkole.
Gratulujemy!!!

Comments are closed.
Skip to content