Technikum Energetyczno – Informatyczne

Technikum Energetyczno – Informatyczne

5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej

przyjęcia na postawie wyników egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Skip to content