Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY W 2023 roku

Harmonogram egzaminów w ZSEn

sesja Lato 2023

Egzamin zawodowy

Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r.

Część pisemna:  5 czerwca 2023 r.

Część praktyczna:

model „d”  – 1 czerwca 2023 r.

model „w”, „wk” i „dk”  1 – 18 czerwca 2023 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato 31 sierpnia 2023 r.

Harmonogram jest dostępny na tablicy ogłoszeń w szkole.

Podane godziny dotyczą rozpoczęcia egzaminu, na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 min wcześniej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji lato 2023 r.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji lato 2023 r.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Ogłoszenie wyników 

sesji Lato  2023 –  w dniu 31 sierpnia 2023 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów / dyplomów zawodowych  dla sesji Lato 2023 r. – do 08 września 2023 r.

 

Skip to content