Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY W 2021 R.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Harmonogram egzaminów w ZSEn

sesja styczeń / luty 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017)  w sesji styczeń /luty 2021 potrwa od 11 stycznia 2021 do 02 lutego 2021.

Etap pisemny egzaminu

12 stycznia 2021 godz. 10:00 –   kwalifikacja E.07; EE.08; EE.03

12 stycznia 2021 godz. 12:00 –   kwalifikacja BD.18; EE.22; EE.05; E.08; E.13

12 stycznia 2021 godz. 14:00 –   kwalifikacja EE.09; EE.26; E.24

Etap praktyczny egzaminu

11 stycznia 2021 godz. 09:00 –   kwalifikacja BD.18; EE.26; E.24

11 stycznia 2021 godz. 13:00 –   kwalifikacja  EE.22

14 stycznia 2021 – godz. 16:00 –   kwalifikacja  E.14

18 stycznia 2021 –   kwalifikacja EE.09

godz. 08:00 – sesja I

godz. 12:00 – sesja II

godz. 16:00 – sesja III

02 lutego 2021 –   kwalifikacja E.13

godz. 08:00 – sesja I

obecność zgodnie z harmonogramem.

Podane godziny dotyczą rozpoczęcia egzaminu, na egzamin należy zgłosić się ok. 30 min wcześniej.

Harmonogram jest dostępny na tablicy ogłoszeń w szkole, informacja zostanie również przesłana do uczniów poprzez dziennik elektroniczny w drugiej połowie grudnia 2020r.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2021 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2021 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – kalkulator prosty*

BD.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka,

EE.22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych: kalkulator z funkcjami z trygonometrycznymi i logarytmicznymi,

EE.26 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych: kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2021 (Formuła 2017) Aktualizacja z dnia 04.12.2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2021 (Formuła 2012) Aktualizacja z dnia 09.09.2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

 

 

 

Ogłoszenie wyników 

sesji styczeń / luty  2021 –  w dniu 31 marca 2021 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum,

którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. – 28 maja 2021 r.

 

 

 

 

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close