Zasady rekrutacji do projektu „Staż uczniowski…”

unia europejska

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej w następujący sposób:

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu i programu „ERASMUS+” i „PO WER” (0-5 pkt)
 • ocena z zachowania min. dobra (waga ocen : cel- 5 pkt. , bdb- 4 pkt. , db- 3 pkt.) ,
 • zaangażowanie w życie szkolne: reprezentowanie szkoły w konkursach – (1pkt.), olimpiadach przedmiotowych – (2 pkt.), udział w imprezach szkolnych – (1pkt.), wolontariat – (1pkt.) – w sumie (0-5pkt)
 • wyniki testu z języka angielskiego lub języka niemieckiego dla kandydatów na staż (bdb-5pkt, db-4pkt. dst-3pkt. dop.-1pkt, ndst –0pkt.)
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego lub języka niemieckiego. (bdb-5pkt, db-4pkt. dst-3pkt. dop.-1pkt, ndst –0pkt.)

W sumie uczeń może zdobyć 25 punktów. Uczestnikami projektu będą osoby , które uzyskają największą liczbę punktów.Wyłonione zostaną dwie grupy. Grupa anglojęzyczna licząca 16 osób oraz druga grupa niemieckojęzyczna licząca 6 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacji. Dla każdej z grup zostanie utworzona dwuosobowa lista rezerwowa.
Od decyzji komisji rekrutującej uczestników, uczeń może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły.

Skład komisji rekrutacyjnej:

 • wicedyrektor ZSE
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • nauczyciel języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • pedagog szkolny

Na rozmowę kwalifikacyjną uczeń zobowiązany jest przynieść:

 • kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej
 • opinię wychowawcy klasy z informacją dotyczącą udziału ucznia w konkursach i innych przedsięwzięciach na rzecz szkoły
 • zgodę rodziców na wyjazd do Wielkiej Brytanii lub Niemiec

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i w gablocie szkolnej.

Comments are closed.
Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Strona zsen.lublin.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close