RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6, adres email: poczta@zsen.lublin.eu

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Witold Przeszlakowski , kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: zsen@iod.lublin.eu

Pani/Pana dane są przetwarzane w postaci Imienia, Nazwiska i wizerunku, umieszczonego na stronie Internetowej w celu prowadzenia działań polegających na przekazywaniu informacji z wydarzeń oraz działań promocyjnych Szkoły. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do w/w czynności.

Dane osobowe umieszczone na stronie będą przetwarzane do momentu zaprzestania publikacji w/w strony lub wycofania zgody.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez ZSEn narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: poczta@zsen.lublin.eu

Skip to content